Ochrana osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Fitness Olympia Plzeň se sídlem Kyšice 46, Kyšice 330 01 , IČ: 67080898, zapsané v živnostenském rejstříku, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávalatyto osobní údaje:

– jméno a příjmení
– e-mail
– telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem komunikace se zákazníkem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti fitness.olympia@centrum.cz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
a. Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o.
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět ,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.